Procedures

Procedures bij het EU-Hof

In het EU-Werkingsverdrag zijn diverse procedures opgenomen om als nationale overheid, Europese instelling, bedrijf of particulier Europeesrechtelijke verplichtingen te doen naleven of rechten die voortvloeien uit primaire of secundaire Europese regelgeving te doen eerbiedigen. Welke rechtswegen openstaan voor particulieren, instellingen en lidstaten om schendingen van EU-recht aan te vechten zal hieronder worden beschreven. We noemen dit het stelsel van rechtsbescherming. Ook is het mogelijk om door middel van een prejudiciële procedure uitleg over de interpretatie van het Europese recht te vragen aan het EU-Hof in Luxemburg. Of in bepaalde gevallen schadevergoeding te claimen voor onrechtmatige handelingen van de Europese instellingen

Het gaat om de volgende procedures: