Lidstaten akkoord met modernisering en verbetering EU-Visumcode

Contentverzamelaar

Lidstaten akkoord met modernisering en verbetering EU-Visumcode

De lidstaten steunen het onderhandelingsakkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over de modernisering van de EU-Visumcode. Uitdagingen op het gebied van migratie nopen tot verbetering van de uit 2010 daterende visumregels. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden bovendien de mogelijkheid tot modernisering. Waar het voorstel dan ook beoogt ongewenste migratie tegen te gaan, biedt het tegelijkertijd legitieme reizigers flexibelere procedures.

Groot belang

Regels voor visa zijn van evident belang voor de EU. Toerisme vormt zo’n 10% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) van de Unie. Het is dus belangrijk dat toeristen met een visumplicht niet afgeschrikt worden door de visumprocedures. Tegelijkertijd wordt de Unie geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van veiligheid en migratie. Daarbij spelen de regels voor visa een belangrijke rol. Met de wijzigingen in de visumcode wordt beoogd een balans te vinden tussen deze twee belangen.

 

Verbetering

Om toerisme, handel en zakenleven te faciliteren worden de visaprocedures flexibeler. Visa kunnen eerder worden aangevraagd en in sommige landen kunnen visa online worden aangevraagd. Ook kunnen frequente reizigers visa verkrijgen met een verlengde geldigheidsduur, waarmee zij meerdere keren de Unie binnen kunnen gaan.

 

De kosten voor visa worden wel iets verhoogd, van 60 tot 80 euro. Deze maatregel dient het andere doel van het voorstel; het verbeteren van de veiligheid. Met deze verhoging worden consulaten in staat gesteld om visa-aanvragers beter te screenen. Ook wordt de Visumcode aangewend om landen aan te moedigen mee te werken aan de terugkeer van irreguliere migranten. Landen die hierbij naar tevredenheid meewerken komen in aanmerking voor gunstigere visumregels.

 

Volgende stappen

Het Europees Parlement moet nog instemmen met de overeengekomen tekst. De Raad en het EP moeten vervolgens de aangepaste Visumcode formeel vaststellen. Daarop volgt publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zes maanden na publicatie zal de aangepaste Visumcode in werking treden.

 

Op dit moment wordt ook onderhandeld over het voorstel van de Commissie om het Visuminformatiesysteem (de databank met informatie over personen die een Schengenvisum aanvragen) te verbeteren. Deze verbetering maakt ook onderdeel uit van de hervorming van het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU en heeft als doel de buitengrenzen van de EU beter te beschermen

 

Meer informatie

 

Persbericht

Factshee t “A STRONGER, MORE EFFICIENT AND SECURE EU VISA POLICY

​​​​​​​