Vervoer: inleiding en inhoudsopgave

Vervoer: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

Vervoer is van belang voor de Europese economie en de maatschappij. Een efficiënt vervoersbeleid draagt namelijk bij aan de verwezenlijking van het vrij verkeer van goederen, diensten en personen. Ook andere belangen spelen een rol bij het vervoersbeleid, waaronder de verduurzaming van de vervoerssector. Tevens hecht de EU veel waarde aan de internationale samenwerking om vraagstukken en problemen op het gebied van vervoer op te lossen.

De EU zet zich in voor de eenmaking van de vervoerssectoren. In het kader van de luchtvaartsector is bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim tot stand gekomen en in de spoorwegsector wordt gewerkt aan een Europese spoorwegruimte. Naast de eenmaking van de vervoerssectoren dient er ook voldoende aandacht te zijn voor de veiligheid van het vervoer en de rechten en plichten van betrokkenen, waaronder reizigers.

In dit dossier wordt eerst ingegaan op enkele algemene aspecten van het vervoersbeleid van de EU, waaronder de bevoegdheden van de EU (zie het dossier Algemene informatie). Vervolgens wordt specifiek aandacht besteed aan elke afzonderlijke vervoerssector (zie de dossiers luchtvaart, spoorwegvervoer, wegvervoer, zeevaart en binnenvaart).

Inhoudsopgave