Vrijheden (art. 6 t/m 19)

Vrijheden (art. 6 t/m 19)

Titel II van het Handvest is getiteld 'Vrijheden' en bevat 14 artikelen. Klik op de onderstaande links voor de volledige tekst, jurisprudentie van het EU-Hof (alle jurisprudentie waarin het betreffende artikel wordt aangehaald) en de tekst van de officiële toelichting bij het Handvest.