Meer informatie

Meer informatie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste websites, documentatie, wetgeving en jurisprudentie over het EU-burgerschap

Jaar van de burger – 2013:

Het Europees jaar van de burger 2013 draaide om de rechten als burger van de EU.

Gerelateerde documenten:

Website van de Commissie:

Website van het Europees Parlement:

Hof van Justitie:

Recente jurisprudentie  van het EU-Hof waarbij het Europees burgerschap een rol speelt.

Zie ook een selectie van eerdere ECER-publicaties over belangrijke burgerschaps-uitspraken:

ICER adviezen:

Fiches van de ICER over arresten van het Hof m.b.t. EU-burgerschap (alleen voor departementen):