(Voorlopige) politieke akkoorden tussen Raad en Europees Parlement op groot aantal wetgevingsdossiers

Contentverzamelaar

(Voorlopige) politieke akkoorden tussen Raad en Europees Parlement op groot aantal wetgevingsdossiers

De Raad en het Europees Parlement bereikten onder meer een (voorlopig) politiek akkoord met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de richtlijn stedelijk afvalwater, het voorstel tot wijziging van de Schengengrenscode, het voorstel voor een richtlijn ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en het voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen.

De Raad en het Europees Parlement bereikten een (voorlopig) politiek akkoord met betrekking tot de volgende voorstellen (van de Commissie):

Meer informatie: