Covid-19 update: EU-ontwikkelingen corona-virus

Contentverzamelaar

Covid-19 update: EU-ontwikkelingen corona-virus

Het ECER wijst u de weg naar actuele informatie over de EU-rechtelijke aspecten van de crisis.

Klik op één van de onderstaande links voor actuele informatie van het kabinet of van de desbetreffende EU-instelling:

Kabinet

Het kabinet heeft in een aantal kamerbrieven gereageerd op de ontwikkelingen op EU-niveau rondom de Covid-19-uitbraak:

Uitgelicht:

 • Kamerbrief reactie op voorstel gecoördineerde aanpak Covid-19-maatregelen (9 oktober 2020)
 • Beantwoording Kamervragen over noodremprocedure betalingen herstelfonds (19 augustus 2020)
 • Beantwoording Kamervragen over gemeenschappelijke schuld door herstelfonds (19 augustus 2020)
 • Verslag over de buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (24 juli 2020) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Kamerbrief oprichting pan Europees garantiefonds (EGF) Europese investeringsbank (EIB) (12 juni 2020)
 • Kamerbrief over Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen MFK 2021-2027 en herstelstrategie Covid-19-uitbraak (9 juni 2020) (zie ook dit overzicht van de Commissievoorstellen).
 • Kamerbrief met oordeel kabinet over aanbevelingen Europese Commissie voor herstel toerisme en vervoer binnen de EU in en na 2020 (5 juni 2020)
 • Kamerbrief inzake COVID-19 crisismaatregel SURE (22 mei 2020)
  • Kamerbrief over tijdelijkheid van Covid-19 crisismaatregel SURE (11 juni 2020)
 • Kamerbrief transparantie informele videoconferenties Europese Raad (20 mei 2020)
 • Beantwoording Kamervragen over Europese Raad 23 april 2020 en Raad Algemene Zaken 22 april 2020 (21 april 2020)
 • Kamerbrief over het vrij verkeer van goederen, diensten en personen tijdens de COVID-19-uitbraak (7 april 2020)
 • Kamerbrief over Commissievoorstellen met economisch respons op COVID-19-uitbraak (6 april 2020)
 • Bijlage over Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen van COVID-19 te mitigeren (17 maart 2020)

Klik hier voor een overzicht van de meest recente kamerstukken over de Covid-19-uitbraak.

Naar boven

Raad en Europese Raad

De Raad en de Europese Raad hebben een gezamenlijke portal waar EU-besluiten over Covid-19 kunnen worden geraadpleegd. Zie ook de tijdlijn.

Uitgelicht

 • Besluit (EU) 2022/321 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad (24 februari 2022)
 • Aanbeveling (EU) 2022/290 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (22 februari 2022)
 • Aanbeveling (EU) 2022/108 tot wijziging van Aanbeveling 2020/1632 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig reizen tijdens de Covid-19-pandemie in het Schengengebied te vergemakkelijken (25 januari 2022)
 • Aanbeveling (EU) 2022/107 tot wijziging van Aanbeveling 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (25 januari 2022)
 • Aanbeveling (EU) 2022/66 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (17 januari 2022)
 • Besluit (EU) 2021/2098 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad (25 november 2021) (zie ECER-bericht)
 • Besluit (EU) 2021/1725 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad (24 september 2021) (zie ECER-bericht)
 • Aanbeveling (EU) 2021/1346 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (30 augustus 2021)
 • Aanbeveling (EU) 2021/1170 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (15 juli 2021)
 • Richtlijn (EU) 2021/1159 tot wijziging van Richtlijn 2006/112 betreffende tijdelijke vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten in reactie op de COVID-19-pandemie (13 juli 2021) (zie ook het ECER-bericht over deze richtlijn). 
 • Aanbeveling (EU) 2021/1085 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (1 juli 2021)
 • Aanbeveling (EU) 2021/992 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (18 juni 2021)
 • Verordening (EU) 2021/954 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele Covid-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de Covid-19-pandemie (14 juni 2021) (zie ook het ECER-bericht)
 • Verordening (EU) 2021/953 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele Covid-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de Covid-19-pandemie te faciliteren (14 juni 2021) (zie ook het ECER-bericht)
 • Aanbeveling (EU) 2021/961 tot wijziging van Aanbeveling 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (14 juni 2021)
 • Aanbeveling (EU) 2021/892 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (3 juni 2021)
 • Besluit (EU) 2021/825 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad (20 mei 2021) (zie ECER-bericht)
 • Aanbeveling (EU) 2021/767 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (6 mei 2021)
 • Verordening (EU) 2021/558 tot wijziging van verordening 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de Covid-19-crisis (31 maart 2021)
 • Verordening (EU) 2021/557 tot wijziging van verordening 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de Covid-19-crisis (31 maart 2021)
 • Besluit (EU) 2021/454 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad (12 maart 2021) (zie ECER-bericht)
 • Richtlijn (EU) 2021/338 tot wijziging van richtlijn 2014/65 wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en richtlijnen 2013/36 en 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de Covid-19-crisis (16 februari 2021)
 • Richtlijn (EU) 2021/337 tot wijziging van verordening 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen en richtlijn 2004/109 wat betreft het gebruik van het uniform elektronisch verslagleggingsformaat voor jaarlijkse financiële overzichten om het herstel van de Covid-19-crisis te ondersteunen (16 februari 2021)
 • Verordening (EU) 2021/267 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van het voortduren van de Covid-19-crisis in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en de verlenging van bepaalde in verordening 2020/698 bedoelde perioden (16 februari 2021)
 • Verordening (EU) 2021/250 tot wijziging van verordening 95/93 voor wat betreft de tijdelijke ontheffing van de regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie als gevolg van de Covid-19-crisis (16 februari 2021)
 • Verordening (EU) 2020/241 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (12 februari 2021) (zie het ECER-bericht hierover)
 • Verordening (EU) 2021/177 tot wijziging van verordening 223/2014 wat betreft de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de met de Covid-19-uitbraak verband houdende crisis (10 februari 2021)
 • Aanbeveling (EU) 2021/132 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (3 februari 2021)
 • Aanbeveling (EU) 2021/119 tot wijziging van Aanbeveling 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (2 februari 2021)
 • Aanbeveling tot wijziging van Aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (28 januari 2021)
 • Aanbeveling betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik en de validering van snelle antigeentests en de wederzijdse erkenning van de Covid-19-testresultaten in de EU (22 januari 2021)
 • Besluit (EU) 2021/26 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad (12 januari 2021)
 • Conclusies over de ervaringen in de gezondheidszorg met Covid-19 (28 december 2020)
 • Verordening (EU) 2020/2221 tot wijziging van verordening 1303/2013 wat betreft extra middelen en uitvoeringsregelingen om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de Covid-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) (23 december 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/2169 tot wijziging van aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (17 december 2020)
 • Richtlijn (EU) 2020/2020 tot wijziging van richtlijn 2006/123 wat betreft tijdelijke maatregelen inzake de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing op COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, in reactie op de Covid-19-pandemie (7 december 2020) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Besluit (EU) 2020/1659 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970, (EU) 2020/1253 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (6 november 2020) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1632 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie in het Schengengebied (30 oktober 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1551 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (22 oktober 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (14 oktober 2020) (zie ook het ECER-bericht over deze aanbeveling)
 • Verordening (EU) 2020/1429 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de Covid-19-uitbraak (7 oktober 2020)
 • Besluit (EU) 2020/1253 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556, (EU) 2020/702, (EU) 2020/970 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (4 september 2020) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1186 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (7 augustus 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1144 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (30 juli 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1052 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (16 juli 2020)
 • Verordening (EU) 2020/1043 betreffende de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijke gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte (Covid-19), alsmede de levering van die geneesmiddelen (15 juli 2020)
 • Verordening (EU) 2020/1040 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de Covid-19-crisis (15 juli 2020)
 • Verordening (EU) 2020/1042 tot vaststelling, in het licht van de Covid-19-uitbraak, van tijdelijke maatregelen inzake de termijnen voor de verzameling, de verificatie en het onderzoek als vastgesteld in Verordening (EU) 2019/788 betreffende het Europees burgerinitiatief (15 juli 2020)
 • Besluit (EU 2020/970 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluiten (EU) 2020/556 en (EU) 2020/702 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (3 juli 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (30 juni 2020)
 • Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de impact van de Covid-19-pandemie en het herstel van de sportsector (29 juni 2020)
 • Conclusies van de Raad over het bestrijden van de Covid-19-crisis in onderwijs en opleiding (26 juni 2020)
 • Richtlijn (EU) 2020/876 tot wijziging van richtlijn 2011/16 om te voorzien in de dringende behoefte aan uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied vanwege de Covid-19-pandemie (26 juni 2020)
 • Verordening (EU) 2020/873 tot wijziging van de verordeningen 575/2013 (CRR-verordening) en 2019/876 (aanpassing CRR-verordening) wat betreft bepaalde aanpassingen in respons op de Covid-19-pandemie (26 juni 2020)
 • Verordening (EU) 2020/872 tot wijziging van verordening 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in reactie op de Covid-19-uitbraak (26 juni 2020)
 • Besluit (EU) 2020/702 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 en verlengd bij Besluit (EU) 2020/556 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (27 mei 2020) (zie ook het ECER-bericht over dit besluit)
 • Besluit (EU) 2020/701 betreffende de toekenning van macrofinanciële bijstand aan uitbreidings- en nabuurschapspartners in de context van de Covid-19-pandemie (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/699 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE's) en van Europese coöperatieve vennootschappen (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/698 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de Covid-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/697 tot wijziging van verordening 2017/352, teneinde havenbeheerders of bevoegde instanties toe te staan flexibiliteit te bieden bij het opleggen van heffingen op het gebruik van de haveninfrastructuur in het kader van de Covid-19-uitbraak (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/696 tot wijziging van verordening 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap naar aanleiding van de Covid-19-pandemie (27 mei 2020)
 • Verordening (EU) 2020/672 betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de Covid-19-uitbraak (20 mei 2020) (zie ook het ECER-bericht over deze verordening)
 • Verordening (EU) 2020/561 tot wijziging van verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen in verband met de data die van toepassing zijn op een aantal bepalingen van die verordening (23 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/560 betreffende specifieke maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in de visserij- en aquacultuur te verzachten (23 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/559 tot wijziging van Verordening 223/2014 (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) wat betreft de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis (23 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/558 tot wijziging van verordening 1303/2013 en verordening 1301/2013 wat betreft specifieke maatregelen om uitzonderlijke flexibiliteit te bieden voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak (23 april 2020)
 • Besluit (EU) 2020/556 tot verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (22 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/251 tot activering van noodhulp uit hoofde van verordening 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen rekening houdend met de uitbraak van Covid-19 (14 april 2020)
 • Verordening (EU) 2020/461 inzake financiële steun aan lidstaten (zie ook het persbericht) (30 maart 2020)
 • Verordening (EU) 2020/460 inzake het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons (zie ook het persbericht) (30 maart 2020)
 • Verordening (EU) 2020/459 inzake de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (zie ook persbericht) (30 maart 2020)
 • Gezamenlijke verklaring van de leden van de Europese Raad (26 maart 2020)
 • Verklaring van de EU-ministers van Financiën over het Stabiliteits- en Groeipact in het licht van de Covid-19-crisis (24 maart 2020)
 • Besluit (EU) 2020/430 betreffende een tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad in het licht van de door de Covid-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen (zie ook het ECER-bericht) (23 maart 2020)
 • Conclusies van de voorzitter van de Europese Raad inzake de beperking van de instroom van personen van buiten het Schengengebied (17 maart 2020)
 • Mededeling inzake activering van de geïntegreerde politieke crisis respons (zie ook het ECER-bericht) (2 maart 2020)
 • Conclusies van de Raad over Covid-19 (20 februari 2020)

Naar boven 

EU-Hof en EU-Gerecht

Vanwege de beperkingen die zowel in Luxemburg als in de meeste andere EU-lidstaten golden voor verplaatsingen, werden alle pleitzittingen die waren gepland uitgesteld. Het EU-Hof en het EU-Gerecht namen maatregelen om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de rechterlijke instanties konden worden voortgezet. Daarvoor werden verschillende werkwijzen in het leven geroepen om te voorkomen dat de behandeling van zaken werd onderbroken. Het ging onder meer om via de schriftelijke procedure gewezen beslissingen, schriftelijke vragen aan de partijen, bijzondere organisatie van zittingen voor het uitspreken van arresten en het nemen van conclusies en versoepelde voorwaarden voor de opening van een e-Curia-account (om op elektronische wijze processtukken in te dienen en te betekenen).

Het EU-Hof en het Gerecht besloten voorrang te verlenen aan de behandeling van zaken die bijzonder spoedeisend waren (zoals spoedprocedures, versnelde procedures en procedures in korte geding), maar ook de behandeling van overige zaken werd voortgezet. Zie voor meer informatie de mededeling van het EU-Hof.

Het EU-Hof heeft met ingang van 25 mei 2020 de pleitzittingen hervat. Tijdens deze pleitzittingen moeten de strengst mogelijke gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen. De regels inzake minimale fysieke afstand moeten worden nageleefd, buiten de rechtszaal moet een beschermingsmasker worden gedragen en vertegenwoordigers van partijen moeten een eigen toga meenemen. Zie voor meer informatie de mededeling van het EU-Hof.

Naar boven 

Europese Commissie

De Europese Commissie biedt een overzichtsportal waar informatie kan worden gevonden over alle EU-initiatieven en de laatste ontwikkelingen rondom het Covid-19-virus. Klik hier voor een overzicht van alle Covid-19-steunmaatregelen die door de Commissie zijn goedgekeurd. 

Uitgelicht:

 • Persbericht van de Europese Commissie: Goedkeuring aangepast Covid-19-vaccin van Novavax (31 oktober 2023)
 • Voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad tot wijziging van aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de Covid-19-pandemie te vergemakkelijken (14 oktober 2022)
 • Voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde aanpak van reizen naar de EU tijdens de Covid-19-pandemie en ter vervanging van Aanbeveling (EU) 2020/912 (14 oktober 2022)
 • Besluit van de Commissie waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2022 te bestrijden (7 september 2022)
 • Persbericht van de Commissie inzake de afbouw van de Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met Covid-19 (12 mei 2022) (zie ook het ECER-bericht)
 • Mededeling van de Commissie inzake Covid 19: ondersteuning van de paraatheid en reactiecapaciteit van de EU: vooruitblik (27 april 2022) (zie ook het ECER-bericht)
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van verordening 2021/953 wat betreft de vrijstelling van minderjarigen van de aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten die zijn afgegeven in het formaat van het digitale EU-covidcertificaat (29 maart 2022) (zie ECER-bericht)
 • Uitvoeringsbesluit 2022/483 tot wijziging van uitvoeringsbesluit 2021/1073 tot vaststelling van technische specificaties en regels voor de uitvoering van het bij verordening 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader voor het digitaal EU-covidcertificaat (21 maart 2022)
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van verordening 2021/953 wat de afgifte van herstelcertificaten op basis van snelle antigeentests betreft (22 februari 2022)
 • Voorstel van de Commissie voor een verordening tot wijziging van verordening 2021/953 betreffende een kader voor de afgifte, de verificatie en de aanvaarding van interoperabele Covid-19-vaccinatie-, -test- en -herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de Covid-19-pandemie te faciliteren (3 februari 2022) (zie ook het ECER-bericht)
 • Voorstel van de Commissie voor een verordening tot wijziging van verordening 2021/954 betreffende een kader voor de afgifte, de controle en de aanvaarding van interoperabele Covid-19-vaccinatie-, -test- en -herstelcertificaten ten aanzien van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven of wonen tijdens de Covid-19-pandemie (3 februari 2022) (zie ook het ECER-bericht)
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij verordening (EU) 2021/953 wat betreft de aanvaardingsperiode van vaccinatiecertificaten die zijn afgegeven in het formaat van het digitale EU-covidcertificaat, met vermelding van de voltooiing van de primaire vaccinatiereeks (21 december 2021) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van verordening 95/93 wat betreft de verlenging van maatregelen voor tijdelijke vrijstelling van de regels inzake het gebruik van slots vanwege de Covid-19-crisis (15 december 2021)
 • Mededeling: de huidige en toekomstige Covid-19-uitdagingen samen aanpakken (1 december 2021)
 • Voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2021/912 inzake de tijdelijke beperking van niet essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van een dergelijke beperking (25 november 2021, zie persbericht EC)
 • Voorstel van de Commissie voor een update van de Aanbeveling van de Raad (EU) 2020/1475 over vrij verkeer binnen de EU (25 november 2021, zie persbericht EC)
 • Mededeling van de Commissie over de zesde wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun in verband met de COVID-19 pandemie (18 november 2021) (zie ECER-bericht) (zie informele geconsolideerde versie van de Mededeling (EN)
 • Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van verordening 95/93 van de Raad wat betreft de verlenging van maatregelen voor tijdelijke vrijstelling van de regels inzake het gebruik van slots vanwege de Covid-19-crisis (29 oktober 2021)
 • Aanbeveling van de Commissie betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging (1 september 2021)
 • Mededeling van de Commissie: het vrije verkeer van burgers en het herstel van de luchtvaartsector ondersteunen aan de hand van richtsnoeren en aanbevelingen voor de EU-lidstaten (5 augustus 2021) (zie ook het ECER-bericht over deze mededeling)
 • Goedkeuring van Nederlandse staatssteunregeling om bedrijven verder te steunen in de context van de uitbraak van het coronavirus (23 juni 2021) 
 • Mededeling van de Commissie: de eerste lessen trekken uit de Covid-19-pandemie (15 juni 2021)
 • Mededeling inzake de coördinatie van het economisch beleid in 2021: Covid-19 overwinnen, het herstel ondersteunen en onze economie ondersteunen (2 juni 2021)
 • Voorstel voor een Aanbeveling van de Raad tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 inzake een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (31 mei 2021)
 • Goedkeuring Nederlandse staatssteun inzake de financiering van vaste kosten voor startende KMO's (kleine- en middelgrote ondernemingen) 
 • Aanbeveling van de Commissie over de fiscale behandeling van verliezen tijdens de Covid-19-crisis (18 mei 2021)
 • Mededeling van de Commissie inzake de EU-strategie voor Covid-19-geneesmiddelen (6 mei 2021)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/734 houdende specifieke bepalingen voor het mechanisme tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten (o.a. Covid-19-vaccins) aan de overlegging van een uitvoervergunning (5 mei 2021)
 • Voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot wijziging van Aanbeveling 2020/912 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking (3 mei 2021)
 • Besluit (EU) 2021/660 tot wijziging van Besluit (EU) 2020/491 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (19 april 2021) 
 • Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 2006/112 ten aanzien van vrijstellingen bij de invoer en bij bepaalde leveringen, in verband met maatregelen van de Unie in het algemeen belang (12 april 2021)
 • Voorstel voor een gedelegeerde verordening tot wijziging van verordening 1234/2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (24 maart 2021)
 • Uitvoeringsverordening 2021/521 houdende specifieke bepalingen voor het mechanisme tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten (o.a. Covid-19-vaccins) aan de overlegging van een uitvoervergunning (24 maart 2021) 
 • Verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van het SURE-instrument (22 maart 2021)
 • Mededeling inzake samen toewerken naar een veilige en duurzame heropening (17 maart 2021)
 • Voorstel voor een verordening betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de Covid-19-pandemie te vergemakkelijken (17 maart 2021) (zie het ECER-bericht
 • Voorstel voor een verordening betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten aan onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaat verblijven of er legaal verblijven tijdens de Covid-19-pandemie (17 maart 2021) (zie het ECER-bericht)
 • Aanbeveling 2021/472 betreffende een gemeenschappelijke aanpak voor de invoering van systematisch overzicht op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 en varianten daarvan in afvalwater in de EU (17 maart 2021) 
 • Uitvoeringsverordening 2021/442 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten (Covid-vaccins) aan de overlegging van een uitvoervergunning (11 maart 2021)
 • Mededeling inzake een jaar na de uitbraak van de Covid-19: de respons vanuit het begrotingsbeleid (3 maart 2021)
 • Aanbeveling 2021/402 over doeltreffende actieve steun voor werkgelegenheid na de Covid-19-crisis (EASE) (4 maart 2021)
 • Mededeling inzake de HERA incubator: samen anticiperen op de dreiging van Covid-19-varianten (17 februari 2021)
 • Uitvoeringsverordening 2021/111 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten (Covid-vaccins) aan de overlegging van een uitvoervergunning (29 januari 2021)
 • Mededeling betreffende de vijfde wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak en wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering (1 februari 2021) (zie ECER-bericht)
 • Voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot wijziging van verordening 2020/1475 inzake een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (25 januari 2021)
 • Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake de tijdelijke beperking op niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking en tot wijziging van aanbeveling 2020/912 (25 januari 2021)
 • Mededeling: Een verenigd front om Covid-19 te verslaan (19 januari 2021) 
 • Verklaring betreffende de raadpleging van de lidstaten over het voorstel om het tijdelijke steunkader verder te verlengen en aan te passen (19 januari 2021)
 • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen in verband met de Covid-19-uitbraak betreffende de verlenging of de uitbreiding van bepaalde certificaten, vergunningen en machtigingen en het uitstellen van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, voor referentieperioden na de in verordening 2020/698 bedoelde periodes (18 januari 2021)
 • Aanbeveling (EU) 2020/2243 over een gecoördineerde aanpak van reizen en vervoer in reactie op de in het Verenigd Koninkrijk waargenomen variant van SARS-CoV-2 (22 december 2020)
 • Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het gebruik, de validering en de wederzijdse erkenning van snelle antigeentests tegen Covid-19 in de EU (18 december 2020)
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2020/2115 tot wijziging van verordening 1008/2008 wat betreft de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de Covid-19-pandemie met betrekking tot exploitatievergunningen te bestrijden (16 december 2020)
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2020/2114 tot wijziging van verordening 1008/2008 met betrekking tot de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de Covid-19-pandemie aan te pakken, voor wat de selectie van verleners van grondafhandelingsdiensten betreft (16 december 2020)
 • Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 95/93 voor wat betreft de tijdelijke vrijstelling van de regels voor het gebruik van slots op communautaire luchthavens als gevolg van de Covid-19-pandemie (16 december 2020)
 • Persbericht: Commissie geeft groen licht voor het pan-Europese Garantiefonds om tot 200 miljard euro financiering mogelijk te maken voor bedrijven die getroffen zijn door de Covid-19-pandemie in 21 lidstaten (EN) (14 december 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1743 inzake het gebruik van snelle antigeentests voor de diagnose van SARS-CoV-2-infecties (Covid-19) (18 november 2020)
 • Richtsnoeren voor het verlenen van humanitaire hulp bij de bestrijding van de Covid-19-pandemie in bepaalde milieus waarvoor beperkende maatregelen van de EU gelden (16 november 2020) (EN)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1627 inzake uitzonderlijke maatregelen voor de derde referentieperiode (2020-2024) van de prestatie- en heffingsregeling voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim ten gevolge van de Covid-19-pandemie (3 november 2020)
 • Mededeling over aanvullende Covid-19-responsmaatregelen (28 oktober 2020) (zie ook het ECER-bericht over deze mededeling) 
 • Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 2006/112 wat betreft tijdelijke maatregelen inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor Covid-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek in reactie op de Covid-19-pandemie (28 oktober 2020)
 • Mededeling betreffende de versterking van de green lanes om de economie tijdens de Covid-19-pandemie op gang te houden (28 oktober 2020)
 • Richtsnoeren betreffende personen die zijn vrijgesteld van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU wat betreft de uitvoering van Aanbeveling (EU) 2020/912 (28 oktober 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/1595 betreffende de Covid-19-teststrategieën, met inbegrip van het gebruik van snelle antigeentests (28 oktober 2020)
 • Besluit (EU) 2020/1573 tot wijziging van Besluit (EU) 2020/491 waarbij vrijstelling van rechten van invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (28 oktober 2020)
 • Mededeling inzake de voorbereiding van Covid-19-vaccinatiestrategieën en de inzet van Covid-19-vaccins (15 oktober 2020) 
 • Mededeling over de Vierde wijziging van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak en wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering (13 oktober 2020) (zie ook het ECER-bericht hierover)
 • Aanbeveling 2020/1307 betreffende een gemeenschappelijke toolbox van de Unie om de kosten van de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit te verlagen en een tijdige en investeringsvriendelijke toegang tot 5G-radiospectrum te waarborgen, ter bevordering van de connectiviteit als ondersteuning van het economisch herstel na de Covid-19-crisis in de Unie (18 september 2020)
 • Voorstel voor een mededeling van de Raad over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrij verkeer in reactie op de Covid-19-pandemie (EN) (4 september 2020)
 • Persbericht over de ondertekening door de Commissie van het eerste contract inzake coronavaccins met AstraZeneca (27 augustus 2020)
 • Besluit (EU) 2020/1101 tot wijziging van Besluit (EU) 2020/491 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (23 juli 2020)
 • Richtsnoeren betreffende seizoensarbeiders in de EU in het kader van de uitbraak van Covid-19 (17 juli 2020)
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1023 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2019/1765 wat betreft de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens tussen nationale mobiele applicaties voor het traceren en waarschuwen van contacten met het oog op de bestrijding van de Covid-19-pandemie (15 juli 2020)
 • Mededeling van de Commissie inzake de derde wijziging van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun in verband met de COVID-19 pandemie (29 juni 2020) (Geconsolideerde versie van de eerste (3 april 2020), tweede (8 mei 2020) en derde wijziging (EN)
 • Mededeling inzake EU-strategie COVID-19-vaccins (17 juni 2020)
 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/783 tot wijziging van Besluit 2012/757/EU wat betreft maatregelen voor de aanpassing van de periodiciteit van periodieke medische keuringen van spoorwegpersoneel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, als gevolg van de Covid-19-pandemie (12 juni 2020)
 • Richtsnoeren voor een gefaseerde en gecoördineerde hervatting van de visumwerkzaamheden (12 juni 2020)
 • Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een herstelinstrument voor de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel in de nasleep van de Covid-19-pandemie (28 mei 2020)
 • Richtsnoeren betreffende de vaststelling van EU-brede afwijkingen voor medische hulpmiddelen in overeenstemming met artikel 59 van verordening 2017/745 (19 mei 2020)
 • Mededeling betreffende de strategie voor het toerisme in 2020 en daarna (13 mei 2020)
 • Mededeling inzake een gecoördineerde en gefaseerde aanpak van het herstel van het vrije verkeer en de opheffing van de binnengrenscontroles (13 mei 2020)
 • Richtsnoeren betreffende het geleidelijke herstel van het vervoer en de connectiviteit (13 mei 2020)
 • Richtsnoeren voor geleidelijke hervatting van toeristische diensten en voor gezondheidsprotocollen voor horecagelegenheden (13 mei 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/648 inzake vouchers die aan passagiers en reizigers worden aangeboden als alternatief voor terugbetaling van geannuleerde pakketreizen en vervoersdiensten in het kader van de Covid-19-pandemie (13 mei 2020)
 • Mededeling tot wijziging van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie bij de huidige uitbraak van Covid-19 (EN) (8 mei 2020)
 • Richtsnoeren betreffende het vrije verkeer van gezondheidswerkers en de minimale harmonisatie van opleidingen in verband met de Covid-19-maatregelen - aanbevelingen met betrekking tot richtlijn 2005/36/EG (7 mei 2020)
 • Mededeling inzake steun aan de Westelijke Balkan bij de aanpak van Covid-19 en het herstel na de pandemie (EN) (29 april 2020)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (23 april 2020)
 • Besluit (EU) 2020/555 tot wijziging van het Reglement van Orde van de Commissie in verband met deelname aan vergaderingen door middel van telecommunicatiesystemen (22 april 2020)
 • Persbericht over de lancering van een platform voor gegevensuitwisseling over Covid-19 voor onderzoekers (21 april 2020)
 • Persbericht over EU-aanpak voor doeltreffende contacttraceringsapps (16 april 2020)
 • Richtsnoeren voor de uitvoering van EU-regels inzake asiel- en terugkeerprocedures en hervestiging in het kader van de coronavirus-pandemie (16 april 2020)
 • Richtsnoeren in verband met gegevensbescherming voor apps ter ondersteuning van de bestrijding van de COVID-19-pandemie (16 april 2020)
 • Mededeling over Europees stappenplan voor een gezamenlijke opheffing van de inperkingsmaatregelen (15 april 2020)
 • Richtsnoeren voor testmethoden voor opsporing van het coronavirus (15 april 2020)
 • Richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid, de repatriëring en reizen van zeevarenden, passagiers en andere personen aan boord van schepen (14 april 2020)
 • Mededeling over de beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (8 april 2020)
 • Mededeling inzake een tijdelijk raamwerk voor de beoordeling van mededingingskwesties met betrekking tot samenwerking tussen bedrijven in respons op noodsituaties voortvloeiend uit de huidige COVID-19-uitbraak (8 april 2020)
 • Richtsnoeren inzake de optimale en rationele aanvoer van geneesmiddelen om tekorten tijdens de uitbraak van COVID-19 te voorkomen (8 april 2020)
 • Mededeling betreffende een gemeenschappelijk instrument van de Unie voor het gebruik van technologie en gegevens ter bestrijding en beëindiging van de COVID-19-crisis, met name wat betreft mobiele toepassingen en het gebruik van geanonimiseerde mobiliteitsgegevens (8 april 2020)
 • Mededeling over de wijziging van de tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak (4 april 2020)
 • Besluit (EU) 2020/491 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer en van btw wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden (3 april 2020)
 • Richtsnoeren voor noodhulp van de EU bij grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg in verband met de COVID-19-crisis (3 april 2020)
 • Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (2 april 2020)
 • Vragen en antwoorden over het EU-instrument voor noodhulp ten behoeve van de gezondheidszorg (2 april 2020)
 • Richtsnoeren betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid-19-crisis veroorzaakte noodsituatie (1 april 2020)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 inzake tijdelijke maatregelen voor officiële controles ter beperking van risico's voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn (30 maart 2020)
 • Mededeling inzake de leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid (in antwoord op de verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020) (30 maart 2020)  
 • Praktische adviezen om het vrij verkeer van cruciale werknemers te waarborgen (30 maart 2020)
 • Richtsnoeren betreffende de uitvoering van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19 (in antwoord op de verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020) (30 maart 2020) (zie ook het persbericht)
 • Mededeling tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering (28 maart 2020).
 • Richtsnoeren inzake het faciliteren van luchtvrachtactiviteiten tijdens de uitbraak van COVID-19 (27 maart 2020)
 • Richtsnoeren voor bescherming van kritieke Europese activa en technologie in huidige crisis (25 maart 2020) (zie ook het persbericht)
 • Persbericht: Commissie verzekert voorziening van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de EU via aanbesteding (25 maart 2020)
 • Geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen om in te spelen op dringende behoeften (25 maart 2020)
 • Mededeling inzake praktische adviezen om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen door green lanes (24 maart 2020) (zie ook het persbericht)
 • Mededeling inzake tijdelijke kaderregeling staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak (een overzicht van alle recente besluiten corona-staatssteun) (19 maart 2020)
 • Mededeling inzake interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van Covid-19 (18 maart 2020)
 • Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor anti-dumping en antisubsidieonderzoeken (16 maart 2020)
 • Mededeling inzake de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (16 maart 2020)
 • Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten (16 maart 2020)
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (14 maart 2020)
 • Aanbeveling (EU) 2020/403 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging (13 maart 2020)
 • Mededeling over de gecoördineerde economische respons op de uitbraak van Covid-19 (13 maart 2020)

Naar boven

Zie ook