Home

Contentverzamelaar

Nieuws

Web content search

21 mei

Consultatie over de herziening van de richtsnoeren voor staatssteun voor risicofinanciering

Activiteitendata
-
online

De Europese Commissie start een consultatie over de herziening van de staatssteunrichtsnoeren die zijn bedoeld om investeringen in risicofinanciering te stimuleren. Met name vanwege de uitdagingen vanuit de doelstellingen van de Green Deal en de Digitale transitie moeten deze richtsnoeren worden herzien. Uit een eerdere Staatssteun Fitnesscheck van de risicofinancieringsrichtsnoeren bleek dat versimpeling en verduidelijking gewenst was. De voorgestelde herziening van de richtsnoeren beogen onder meer de bestaande bepalingen leesbaarder te maken en makkelijker toepasbaar. De bepalingen over de specifieke inhoud van- en de bewijslast zelf om een specifiek marktfalen of ander obstakel in toegang tot financiering worden verduidelijkt. Om overlap met de Mededeling staatssteun te voorkomen focussen de richtsnoeren meer op verenigbare staatssteun. Daarnaast ziet de herziening op de stroomlijning van bestaande formuleringen en definities om meer consistentie met de AGVV te bereiken. Burgers, organisaties, bedrijven en overheden worden uitgenodigd om te reageren.

De consultatie loopt van 21 mei tot 16 juli 2021. Zie voor achtergrondinformatie en de wijze van indiening van een reactie ook deze informatie. Bij de Nederlandse interdepartementale afstemming is het Interdepartementaal Staatssteunoverleg betrokken.