Meer informatie staatssteun

Meer informatie staatssteun

ECER-nieuwsberichten (vanaf 2014) over staatssteun:

ECER-bericht: Europese Commissie consulteert over tijdelijke verlenging crisissteunkader ten behoeve van landbouw (16 april 2024)

ECER-bericht: Europese Commissie publiceert Stateaid Scoreboard 2023 (10 april 2024)

ECER-bericht: Europese Commissie keurt wijziging van Nederlandse steunmaatregel over stikstofuitstoot in natuurgebieden  goed (10 april 2024) 

ECER-bericht: Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor landbouwproducenten in verband met de oorlog in Oekraïne goed (21 februari 2024)

ECER-bericht: Europese Commissie verleent staatssteungoedkeuring aan IPCEI-project over waterstofinfrastructuur (19 februari 2024):

ECER-bericht: Europese Commissie brengt Praktijkgids uit over staatssteun bij risicofinanciering (31 januari 2024)

ECER-bericht: Europese Commissie stelt nieuwe de-minimisverordening vast (18 december 2023)

ECER-bericht: Europese Commissie keurt staatssteun aan IPCEI project voor cloudinfrastructuur en diensten goed (7 december 2023)

ECER-bericht: Europese Commissie verlengt mogelijkheid voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (1 december 2023)

ECER-bericht: Europese Commissie stelt geleidelijke uitfasering van het TCTF staatssteunkader bij (24 november 2023)

ECER-bericht: Europese Commissie rectificeert de Visserij Vrijstellingsverordening (VVV) en de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV) (23 november 2023)

ECER-bericht: Nederland participeert in gezamenlijke verklaring aan Commissie met verzoek over toepassing van de DAEB-uitzondering voor betaalbare sociale huisvesting (10 november 2023)

ECER-bericht : Wijziging van de de-minimisverordening voor de minimissteun aan visserij en aquacultuur goedgekeurd (6 oktober 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie kondigt oprichting van een gemeenschappelijk IPCEI forum aan (22 september 2023)

ECER-bericht : Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor energiebesparende investeringen in de glastuinbouw goed (11 september 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt Nederlandse steunmaatregel goed voor goederenvervoer over het spoor (11 augustus 2023)

ECER bericht : Nederlandse steunmaatregel voor productie van waterstof goedgekeurd door Europese Commissie (2 augustus 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt twee Nederlandse steunregelingen goed (12 juli 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt verlenging van de richtsnoeren voor exploitatiesteun aan regionale luchthavens goed (10 juli 2023)

ECER-bericht : Nieuwe Algemene Groepsvrijstellingen (AGVV) aangenomen door Europese Commissie (26 juni 2023)

ECER-bericht : Verbeterde zoekmachine voor zaken van DG COMP gelanceerd (23 juni 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt herziene mededeling goed over de toepassing van de staatssteunregels na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (14 juni 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt staatssteun aan IPCEI-project voor micro-elektronica en communicatietechnologie goed (14 juni 2023)

ECER-bericht : Staatssteun: Commissie keurt mededeling goed over de tussentijdse herziening van de regionale steunkaarten (8 juni 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor steun aan veehouders in verband met stikstof goed (10 mei 2023)

ECER-bericht : Jaarlijkse Staatssteun scorebord gepresenteerd (28 april 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie consulteert over herziening van staatssteunregels inzake DAEB-de-minimis (20 april 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling goed voor kleine energie-intensieve ondernemingen (17 april 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie wijzigt templates voor staatssteun in kader van Herstel- en Veerkrachtfonds (6 april 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie stelt aangepaste staatssteunregels voor visserij en aquacultuur vast (21 maart 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt nieuw tijdelijk crisissteunkader goed (13 maart 2023)

ECER-bericht : Commissie wijzigt AGVV om de groene en de digitale transitie verder te vergemakkelijken en te versnellen (10 maart 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt een wijziging van de Nederlandse regionale-steunkaart 2022-2027 goed (16 februari 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie consulteert lidstaten over een voorstel voor een tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun (7 februari 2023)

ECER-bericht : Staatssteun: machtigingsverordening inzake vervoer aangenomen (6 januari 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt een drietal Nederlandse steunregelingen goed (4 januari 2023)

ECER-bericht : Europese Commissie stelt nieuwe regels vast voor staatssteun aan landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur (21 december 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt nieuwe staatssteunrichtsnoeren voor breedband goed (13 december 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie presenteert uitkomsten van evaluatie over staatssteunregels voor DAEB op het gebied van sociale en gezondheidsdiensten (5 december 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie geeft goedkeuring aan Nederlandse regeling voor steun aan dierentuinen in het kader van de corona-pandemie (25 november 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie geeft goedkeuring aan Nederlandse steunmaatregel ten behoeve van Brexit-steun (4 november 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie verlengt en wijzigt het tijdelijke crisissteunkader voor Oekraïne steun (1 november 2022)

ECER-bericht : Commissie keurt herziene kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie goed (24 oktober 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie geeft goedkeuring voor staatssteun aan een tweede waterstof-project van gemeenschappelijk Europees belang (3 oktober 2022)

ECER-bericht : Jaarlijkse State Aid Scorebord 2021 gepubliceerd (9 september 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor compensatie van energie-intensieve ondernemingen goed (24 augustus 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt diverse Nederlandse steunregelingen goed (25 juli 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie geeft goedkeuring voor staatssteun aan IPCEI-waterstof project (22 juli 2022)

ECER-bericht : Oekraïne-Rusland: Europese Commissie wijzigt tijdelijk staatssteunkader (22 juli 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie doet voorstel voor vordering ter vereenvoudiging van staatssteun voor groen vervoer (13 juli 2022)

ECER-bericht : Commissie steunt herziene kaderregeling  betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie goed (1 juli 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie vraagt om feedback over nieuwe de-minimisverordening staatssteun (28 juni 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt Nederlandse steunregeling voor de aankoop van grond voor natuurbehoud goed (13 juni 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie bouwt de Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun COVID-19 verder af (16 mei 2022)

ECER-bericht : Commissie activeert crisismaatregelen ter ondersteuning visserij en aquacultuursector in de context van de invasie van Oekraïne (29 maart 2022)

ECER-bericht : Oekraïne-Rusland: Europese Commissie neemt een tijdelijk staatssteunkader aan (23 maart 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie consulteert lidstaten over de wenselijkheid van een tijdelijk crisis-steunkader inzake Oekraïne-Rusland

ECER-bericht : Europese Commissie presenteert plan over noodmaatregelen inzake energie en gas (9 maart 2022)

ECER-bericht : Weer goedkeuring van Europese Commissie voor wijziging van Nederlandse steunregeling op grond van de tijdelijke kaderregeling staatssteun (25 februari 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt Nederlandse steunmaatregel voor covid-steun aan evenementensector goed (21 februari 2022)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt regionale steunkaart 2022-2027 voor Nederland goed

ECER-bericht : Europese Commissie keurt wijziging van zeven bestaande Nederlandse steunmaatregelen goed (24 januari 2022)

ECER-bericht : Nieuwe richtsnoeren voor staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie goedgekeurd (22 december 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie stelt herziene richtsnoeren voor staatssteun ter bevordering van risicofinanciering vast (10 december 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie neemt herziene mededeling over staatssteun voor exportkredieten aan (10 december 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt herziene mededeling over staatssteun voor projecten van gemeenschappelijk Europees belang goed (26 november 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt wijzigingen in het pan-Europese Garantiefonds ten behoeve van verlening garanties aan door corona getroffen bedrijven goed (26 november 2021)

ECER-bericht : Commissie kondigt herziening mededingingsbeleid aan ten behoeve van herstel en transitie van de interne markt (19 november 2021)

ECER-bericht : Commissie keurt zesde wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun goed (19 november 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt wijziging en verlenging van Nederlandse Covid-steunmaatregel voor doelgroepenvervoer goed (11 november 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie presenteert verslag over voorkoming faillissement MKB door nationale solventiemaatregelen (8 november 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie vraagt input op concept wijzigingsvoorstel AGVV ten behoeve van steun voor groene en digitale transitie (8 oktober 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie consulteert EU-lidstaten over de toekomst van het Tijdelijke Covid steunkader (4 oktober 2021)

ECER-bericht : Nieuwe mededeling van de Commissie over de handhaving van de staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties (30 juli 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt voor bepaalde steunmaatregelen een uitbreiding van het toepassingsgebied van de AGVV goed (30 juli 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie publiceert de resultaten van de evaluatie van de staatssteunregels voor de uitrol van breedbandnetwerken (14 juli 2021)

ECER-bericht : Mededeling van de Commissie over innovatiegericht aanbesteden en staatssteunaspecten gepubliceerd (9 juli 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie publiceert richtsnoeren voor hervatting van activiteiten in culturele en creatieve sectoren (5 juli 2021)

ECER-bericht : Nederlandse steunregeling voor covid-steun aan MKB goedgekeurd door Commissie (1 juni 2021)

ECER-bericht : Herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen treden per 2022 in werking (17 mei 2021)

ECER-bericht : Commissie stelt een nieuwe EU-Verordening voor om verstoringen op de interne markt door buitenlandse subsidies tegen te gaan (11 mei 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie keurt wijziging van Nederlandse steunregeling voor ondernemingen die worden geraakt door corona goed (19 maart 2021)

ECER-bericht : Commissie publiceert werkdocument over staatssteun voor cloudtoepassingen onder de Herstel en veerkrachtfaciliteit (24 februari 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie verlengt en wijzigt de Tijdelijke kaderregeling staatssteun (3 februari 2021)

ECER-bericht : Europese Commissie akkoord met Nederlandse steunregeling ov-bedrijven ter compensatie Covid-schade (6 november 2020)

ECER-bericht : Commissie presenteert resultaten van de evaluatie van EU-staatssteunregels (3 november 2020)

ECER-bericht : Verlenging en verruiming van de Tijdelijke Kaderregeling staatssteun (16 oktober 2020)

ECER-bericht : Nederlandse compensatie voor sluiting van de Hemwegcentrale in overeenstemming met EU-staatssteunregels (12 mei 2020)

ECER-bericht : Europese Commissie akkoord met Nederlandse regeling om de bloementeelt, de tuinbouw en de aardappelsector te ondersteunen (11 mei 2020)

ECER-bericht : Tweede wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun (11 mei 2020)

ECER-bericht : Informatie over de toepassing van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun (24 april 2020)

ECER-bericht : Europese Commissie akkoord met Nederlandse regeling om kmo’s te ondersteunen tijdens Covid-19-uitbraak (24 april 2020)

ECER-bericht : Europese Commissie akkoord met Nederlandse garantielening om economie te steunen tijdens Covid-19-uitbraak (23 april 2020)

ECER-bericht : Commissie stelt EU-steun voor zwaarst getroffenen no-deal Brexit voor (6 september 2019)

ECER-bericht : Staatssteun: raadpleging over vereenvoudigde regels voor staatssteun in combinatie met EU-steun (27 juni 2019)

ECER-bericht : Commissie start evaluatie van staatssteunregels voor gezondheids- en sociale diensten (17 juni 2019)

ECER-bericht : Belgische regeling belastingvrijstellingen is geen staatssteun (27 februari 2019)

ECER-bericht : Commissie publiceert code van beste praktijken om toezicht op staatssteun te stroomlijnen en te versnellen (16 juli 2018)

ECER-bericht
: Standpunt Nederland voor Gerecht van de EU inzake Starbucks (2 juli 2018)

ECER-bericht : Terugvordering van staatssteun voortaan wettelijk geregeld (12 juni 2018)

ECER-bericht : Commissie daagt Ierland voor EU-Hof wegens niet terugvordering staatssteun van Apple (6 oktober 2017)

ECER-bericht : Belastingvrijstelling voor Katholieke Kerk kan verboden staatssteun vormen (27 juni 2017)

ECER-bericht : Staatssteun: minder regels voor overheidsinvesteringen in havens, luchthavens en cultuur (17 mei 2017)

ECER-bericht : Nieuwe Handreiking Staatssteun voor de overheid (10 januari 2017)

ECER-bericht : Commissie publiceert mededeling over het begrip staatssteun (23 mei 2016)

ECER-bericht : Grondverkoop Leidschendam-Voorburg toch geen staatssteun (26 januari 2016)

ECER-bericht : Europese Commissie is van mening vat Starbucks een selectief belastingvoordeel heeft  genoten in strijd met de EU-staatssteunregels (2 november 2015)

ECER-bericht : Geen staatssteun door gemeente Leidschendam-Voorburg (1 juli 2015)

ECER-bericht : Geheime garantstelling havenbedrijf mogelijk illegale staatssteun (25 september 2014)

ECER-bericht : Nieuwe DAEB-handreiking biedt overheden praktische ondersteuning (14 juli 2014)

ECER-bericht : Nieuwe groepsvrijstellingsregeling staatssteun (26 mei 2014)

ECER-bericht : Inkomensgrens sociale woningbouw toch onderzocht door EU-Hof (28 februari 2014)

ECER-bericht : Terugvordering staatssteun kan op nul uitkomen (17 februari 2014)

ECER-bericht
: EU-topambtenaar: ’Te weinig interesse voor mogelijkheden staatssteun’ (24 januari 2014)

ECER-bericht : Staatssteunbeslissingen: Commissie of Raad? (9 januari 2014)

ECER-jurisprudentieberichten (vanaf 2014) over staatssteun:

A-G: A-G: EU-Hof moet beschikking Commissie waarin wordt vastgesteld dat het Verenigd Koninkrijk tussen 2013 en 2018 onwettige tax rulings heeft toegekend nietig verklaren (18 april 2024)

EU-Hof: EU-Hof: VK schendt het EU-recht als gevolg van een eerder arrest van het Hooggerechtshof (Supreme Court) (3 april 2024)

A-G: A-G concludeert dat hoger beroep van Commissie in Nederlandse Hemwegcentrale staatssteunzaak gegrond is (1 maart 2024)

EU-Gerecht: EU-Gerecht verklaart besluit van Europese Commissie waarbij goedkeuring is gegeven voor Nederlandse Covid-staatssteun aan KLM nietig (12 februari 2024)

EU-Hof: EU-Hof: Reddingssteun om sociale tegenspoed of marktfalen als gevolg van onderbreking van ondernemingsdiensten voor connectiviteit regio's te voorkomen kan verenigbare steun zijn (19 januari 2024)

EU-Gerecht: EU-Gerecht: besluiten Commissie tot goedkeuring financiële steun die door Frankrijk in de context van de Covid-pandemie aan Air France en Air-France-KLM is verleend moeten nietig verklaard (8 januari 2024)

EU-Hof: EU-Hof: Europese Commissie heeft referentiestelsel bij fiscale ruling van Luxemburg aan Amazon onjuist vastgesteld (5 januari 2024):

EU-Hof: EU-Hof: Europese Commissie heeft het Unierecht geschonden bij onderzoek naar fiscale rulings van Luxemburg aan de Engie groep (7 december 2023)

A-G: Advies om het eerdere arrest van EU-Gerecht inzake staatssteun bij Ierse tax rulings te vernietigen (17 november 2023)

EU-Hof: EU-Hof: Staatssteunoordeel Commissie over ondernemingsbegrip bij grondruil werkt niet automatisch door naar andere entiteiten die economische activiteiten verrichten met die grond (3 november 2023)

EU-Hof: EU-Hof: ook als merendeel van de vervoersdiensten bestaat uit spoorvervoer is op gemengd openbaredienstcontract voor multimodaal vervoer via kabelinstallaties de PSO-verordening niet van toepassing (24 oktober 2023)

EU-Hof: EU-Hof: Begrip 'aanvang werkzaamheden' in steunrichtsnoeren energie kan vrgen om economische analyse van fase van ontwikkeling van investeringsporject en van waarschijnlijkheid van voltooiing (20 oktober 2023)

EU-Hof: EU-Hof verwerpt beroepen van Ryanair tegen staatssteun via leninggaranties aan luchtvaarmaatschappij SAS tijden de COVID-19 pandemie (10 oktober 2023)
 

  EU-Hof : EU-Hof: voor vaststelling selectiviteit van fiscale steunmaatregel moet ten aanzien van referentiestelsel ook een voordeel toets worden verricht (3 oktober 2023)

EU-Gerecht : EU-Gerecht: Belgische belastingvrijstellingen aan ondernemingen die deel uitmaken van multinationale groepen betreffen onrechtmatige steun (29 september 2023)

EU-Hof : de niet vermelding van een bepaalde bedrijfstak in staatssteunrichtsnoeren verhindert niet dat lidstaat steun voor ondernemingen aanmeldt op grond van een richtlijn (27 juli 2023)

EU-Gerecht verwerpt beroep tegen het besluit van de Commissie van geen bezwaar tegen een Nederlandse Covid-steunregeling voor uitsluitend kleine en middelgrote ondernemingen (24 mei 2023)

EU-Hof : nationale regeling die financiering via wettelijk verplichte heffing invoert of de voor financiering bedoelde middelen onder constante staatscontrole stelt betreft staatsmiddelen (30 januari 2023)

EU-Gerecht : over de verenigbaarheid van een nationale maatregel met de interne markt kan alleen geoordeeld worden nadat is vastgesteld dat sprake is van steunmaatregel (25 november 2022)

EU-Hof : een entiteit die inkomsten merendeels uit economische activiteiten haalt kan staatssteunrechtelijk als onderzoeks- en kennisorganisatie worden beschouwd indien het hoofddoel onafhankelijk onderzoek betreft (28 oktober 2022)

Advocaat-Generaal : een entiteit kan als ‘onderzoeks-organisatie’ worden aangemerkt wanneer één van haar leden hoofdactiviteiten onafhankelijk onderzoek is (3 mei 2022)

EU-Hof verduidelijkt de reikwijdte van het staatssteuntoezicht door de Commissie in de context van de toetreding van een land tot de EU (3 februari 2022)

EU-Hof : compensatie voor schade die door beschermde vogels is aangericht aan onderneming in Natura 2000-gebied kan staatssteunrechtelijk voordeel vormen (2 februari 2022)

EU-Hof : wijziging van een bestaande en eerder goedgekeurde steunmaatregel hoeft geen nieuwe aanmeldingsplichtige steun te betreffen (12 november 2021)

EU-Hof : vaste administratieve praktijk van nationale autoriteiten kan als staatssteunregeling worden aangemerkt (7 oktober 2021)

EU-Hof : bestaande en goedgekeurde staatssteun strekt zich niet zonder meer uit tot een vernieuwde steunmaatregel waarvoor geen goedkeurings-en aanmeldingsprocedure is doorlopen (2 juli 2021)

EU-Gerecht : Covid-steun aan KLM onvoldoende gemotiveerd door Europese Commissie (2 juni 2021)

EU-Hof : onrechtmatigheidsrente moet in rekening gebracht bij vooraf niet aangemelde maar achteraf goedgekeurde DAEB steun (2 december 2020)

EU-Hof : Unieregels inzake staatssteun van toepassing op Euratom-Verdrag (25 september 2020)

EU-Gerecht : Ierse belastingrulings voor Apple geen verboden staatssteun (16 juli 2020)

EU-Hof : EU-staatssteunregels niet van toepassing op zorgverzekeringstelsel met beperkte concurrentie en winstoogmerk (15 juni 2020)

EU-Gerecht : vrijstelling vennootschapsbelasting Belgische havens is staatssteun (26 september 2019)

Gerecht vernietigt Commissiebesluit over de steunmaatregel van Nederland ten gunste van Starbucks (24 september 2019)

EU-Hof : Duitse wet op hernieuwbare energie geen staatssteun (1 april 2019)

EU-Gerecht vernietigt steunbesluit verwerving Nederlands natuurgebied wegens procedureel gebrek (12 oktober 2018)

EU-Hof
: eerdere terugbetaling ING geen staatssteun (3 april 2014)

Advocaat-Generaal : ING-arrest onjuist (14 januari 2014)

Overige informatie op ECER over staatssteun:

ECER-
Covid-19 dossier : met informatie over Tijdelijke steunkader Covid-steun

ECER-dossier Oekraïne-Rusland: EU- ontwi kkelingen : met informatie over noodsteunkaders

ECER-dossier
Handelspolitiek - Non tarifaire belemmeringen: met informatie over (staatssteun)aspecten rondom buitenlandse subsidies (niet EU-markten)

ECER-dossier Brexit - Handelsakkoord: met informatie over staatssteunaspecten van het Handelsakkoord

ICER-informatie :

2002- Trends in de rechtspraak: terugvordering staatssteun
2005-
Handreiking grondtransacties en staatssteun
2007-
Nadeelcompensatie en staatssteun
ICER-H fiches over staatssteun-arresten- zoek op trefwoord “staatssteun”

Overige rijksoverheid websites met informatie over staatssteun:

Website RVO: Spelregels voor subsidie
Website Kenniscentrum Beleid en Recht (KCBR): informatie over staatssteun en (achter de inlog) over het Interdepartementaal Staatssteun Overleg (ISO)